Restaurant

Breakfast

Book now

Deze website is eigendom van BVBA Rouge é Blanc.

Contactgegevens:
Herenhuis Rouge é Blanc
Roeselaarsestraat 177
8870 Izegem

Adres maatschappelijk zetel:
Rouge é Blanc BV
Roeselaarsestraat 177
8870 Izegem

Telefoon: +32(0)51/35.89.81
GSM: 0472/ 63 57 67
E-mail: info@herenhuis-izegem.be
RPR KORTRIJK ***
BTW BE 0820.168.949

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BVBA Rouge é Blanc of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BV Rouge é Blanc levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal BV Rouge é Blanc de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BV Rouge é Blanc kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BV Rouge é Blanc geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BV Rouge é Blanc kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BV Rouge é Blanc verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

BV Rouge é Blanc hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BV Rouge é Blanc, Roeselaarsestraat 177, 8870 Izegem of via info@herenhuis-izegem.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV Rouge é Blanc, Roeselaarsestraat 177, 8870 Izegem of via info@herenhuis-izegem.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

BV Rouge é Blanc kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Privacyverklaring

De BV Rouge é Blanc is eigenaar van Herenhuis en van de website www.herenhuis-izegem.be.

BV Rouge é Blanc draagt graag zorg voor haar klanten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

De BV Rouge é Blanc met maatschappelijke zetel Roeselaarsestraat 177,
8870 Izegemis eigenaar van Herenhuis en de website www.herenhuis-izegem.be.

BV Rouge é Blanc is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.herenhuis-izegem.be. en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.herenhuis-izegem.be. vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de organisatie, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zal de BV Rouge é Blanc deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die de BV Rouge é Blanc verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in opdracht van BV Rouge é Blanc. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De BV Rouge é Blanc geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat de BV Rouge é Blanc persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar de BV Rouge é Blanc mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

De BV Rouge é Blanc verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Cadeaubon kwijt of verlopen?

Rouge é Blanc BV - HERENHUIS is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon. Dat geldt ook voor verlopen cadeaubonnen die niet meer geldig zijn. Rouge é Blanc BV - HERENHUIS biedt hierin geen coulance.

Cadeaubon inruilen?

De cadeaubon kan alleen ingeruild worden ter plaatse voor de consumptie van eten/drinken/ontbijten (restaurant) - privé wellness - overnachten (B&B). Met andere woorden, u kunt uw bon NIET gebruiken voor de aankoop van een andere bon.

Cadeaubon afhalen?

Tijdens de openingsuren van het restaurant kan er steeds een bon worden afgehaald. Indien hiervan een bedrijfsfactuur gewenst wordt, vragen we om ter plaatse alle zakelijke gegevens achter te laten, inclusief het mailadres waarop de factuur mag verstuurd worden.

Online Cadeaubonnen?

Online cadeaubonnen worden via het systeem van KIVALO opgemaakt en verstuurd per pdf na ontvangst betaling. Bij een online aangemaakte cadeaubon wordt er geen verpakking opgestuurd. De klant gaat bij het aankopen van een online bon akkoord dat kosten die aangerekend worden voor het creëren van een veilige betaalomgeving door KIVALO en MOLLIE PAYMENTS worden doorgerekend aan de klant en niet ten laste vallen van ROUGE E BLANC BV - HERENHUIS.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Categorie 1 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).
Zoekopdrachten worden doorgestuurd naar de boekingsmodule van Stardekk, maar de persoonsgegevens van de persoon die deze zoekopdracht uitvoert, niet. Met uitzondering van de zoekparameters die deze persoon zelf manueel ingegeven heeft.
Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

 • Categorie 2 (aanmaken account) Niet van toepassing.
 • Categorie 3 (registratie nieuwsbrief) Je e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.
 • Categorie 4 (reviews) Je boodschap, e-mailadres, voornaam, achternaam, score bij het plaatsen van een review op de Website.
 • Categorie 5 (dynamische formulieren) Je voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, eventueel antwoord wedstrijdvraag, eventueel antwoord schiftingsvraag (eventueel ook de gegevens uit categorie 3 bij een nieuwsbriefinschrijving) bij het invullen van een dynamisch formulier (vb. contactformulier).
 • Categorie 6 (marktstudies) Je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres bij registratie op de nieuwsbrief en/of bestelling van het logiesboek op de Website.
 • Categorie 7 (IP-adres) Je IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen.
 • Categorie 8 (controle spam) Je IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URI) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam.
 • Categorie 9 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

 • Categorie 1 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van BV Rouge é Blanc om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 2 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 4 Het boeken van een b&b of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 5 Het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond je expliciete en voorafgaande toestemming.
 • Categorie 6 Je contacteren in kader van het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van BV Rouge é Blanc om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 7 Je contacteren in kader van een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 8 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van BV Rouge é Blanc om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 9 Het boeken van een overnachting of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Google Analytics

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Retargeting cookies

Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je eerdere aan onze Websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

Facebook buttons

Op onze Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Toelating voor verwerking

Als de BV Rouge é Blanc jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal BV Rouge é Blanc jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat eveneens profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Toegang tot gegevens

De BV Rouge é Blanc geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De gegevens kunnen worden geraadpleegd of verwerkt door de zaakvoerders of eigenaars.

We werken samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door ons werd gevraagd.

De BV Rouge é Blanc verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Je rechten

Recht op toegang en inzage Je hebt het recht de gegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van BVBA Rouge é Blanc verwijderd worden.
Recht op correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BVBA Rouge é Blanc

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Als je de communicatie van Herenhuis niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven op de mailings via unsubscribe of per e-mail of per brief met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.
Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons in kader van huidige overeenkomsten.

Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons op volgend e-mailadres: info@rougeeblanc.be.
Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@herenhuis-izegem.be, per post naar Roeselaarsestraat 177 te Izegem of telefonisch op het nummer 051 80 88 80.

Profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat profiling.
Recht om klacht in te dienen Indien je een klacht hebt, vragen wij om ons rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail naar info@herenhuis-izegem.be, per post naar Roeselaarsestraat 177 te Izegem of telefonisch op het nummer 051 80 88 80. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan je bezorgdheid omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Copyright

Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van BV Rouge é Blanc.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze Website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze Website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.